Trung tâm phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật

Kết nối yêu thương

Hotline: 08.39325786
Liên kết mạng xã hội

Hỏi đáp

 • Đối tượng của trung tâm là những đối tượng nào?

  Cơ cấu bệnh tật, độ tuổi đối tượng tiếp nhận vào Trung tâm:
  1. Cơ cấu bệnh tật:
  - Khó khăn về vận động (di chứng của bại não, bại liệt…)
  - Khó khăn về trí tuệ (chậm phát triển trí tuệ).
  - Trẻ khiếm thính (điếc câm).
  Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của chất độc hoá học và các nguyên nhân khác.
  2. Độtuổi tiếp nhận:
  - Trẻ em tàn tật diện chính sách: Từ 06 tuổi đến 16 tuổi (Trừ đối tượng bị ảnh hưởng chất độc hoá học)
  - Trẻ em tàn tật, người tàn tật diện dịch vụ: Tuổi không hạn chế.
  3. Thời gian phục hồi chức năng: Tuỳ từng trường hợp cụ thể
  - Đối tượng trẻ em tàn tật diện chính sách: Trung bình từ 01 đến 05 năm.
  - Đối tuợng dịch vụ: Dựa vào kết quả khám kết luận của Bác sỹ.
  4. Các phụ huynh khi có nhu cầu gửi con em mình vào trung tâm hãy liên hệ với trung tâm, trung tâm sẽ hướng dẫn tận tình, cụ thể các thủ tục cần thiết.

Câu hỏi thường gặp

 • Đối tượng điều trị tại trung tâm có phải đóng phí không?

  Cơ cấu bệnh tật, độ tuổi đối tượng tiếp nhận vào Trung tâm:
  1. Cơ cấu bệnh tật:
  - Khó khăn về vận động (di chứng của bại não, bại liệt…)
  - Khó khăn về trí tuệ (chậm phát triển trí tuệ).
  - Trẻ khiếm thính (điếc câm).
  Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của chất độc hoá học và các nguyên nhân khác.
  2. Độtuổi tiếp nhận:
  - Trẻ em tàn tật diện chính sách: Từ 06 tuổi đến 16 tuổi (Trừ đối tượng bị ảnh hưởng chất độc hoá học)
  - Trẻ em tàn tật, người tàn tật diện dịch vụ: Tuổi không hạn chế.
  3. Thời gian phục hồi chức năng: Tuỳ từng trường hợp cụ thể
  - Đối tượng trẻ em tàn tật diện chính sách: Trung bình từ 01 đến 05 năm.
  - Đối tuợng dịch vụ: Dựa vào kết quả khám kết luận của Bác sỹ.
  4. Các phụ huynh khi có nhu cầu gửi con em mình vào trung tâm hãy liên hệ với trung tâm, trung tâm sẽ hướng dẫn tận tình, cụ thể các thủ tục cần thiết.

Tải biểu mẫu