Trung tâm phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật

Kết nối yêu thương

Hotline: 08.39325786
Liên kết mạng xã hội

Hoạt động

Chăm sóc nuôi dưỡng

Văn nghệ cùng các em

Văn nghệ cùng các em

Hiểu được nổi niềm của các em, Chi Pu cùng các người bạn đã đến, đem những phần quà những niềm vui của mình để đến hòa chung với các bé, mong sẽ góp một phần của mình cho các em

Văn nghệ cùng các em

Văn nghệ cùng các em

Hòa theo không khí của buổi giao lưu chào đón ngày trung thu, các em hào hứng chờ đón các tiết mục văn nghệ, các tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi, sôi động trong buổi tiệc.

Giao lưu

Giao lưu "Vui Hội Trăng Rằm"

Hiểu được nổi niềm của các em, Chi Pu cùng các người bạn đã đến, đem những phần quà những niềm vui của mình để đến hòa chung với các bé, mong sẽ góp một phần của mình cho các em.

Vui cùng các con đón Trung thu

Vui cùng các con đón Trung thu

Nhìn các con vui cười, hạnh phúc trong ngày trung thu, chúng tôi rất hạnh phúc và mong rằng chúng tôi sẽ tạo cho các con những tiếng cười mỗi ngày. Yêu các con nhiều lắm.

Can thiệp phục hồi chức năng và vật lý trị liệu

Vui cùng các con đón Trung thu

Vui cùng các con đón Trung thu

Nhìn các con vui cười, hạnh phúc trong ngày trung thu, chúng tôi rất hạnh phúc và mong rằng chúng tôi sẽ tạo cho các con những tiếng cười mỗi ngày. Yêu các con nhiều lắm.

Chuẩn bị quà cho các con

Chuẩn bị quà cho các con

Trung thu là Tết thiếu nhi nên các phần quà cho các bé là điều đương nhiên phải có. Các phần quà được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để các em có một ngày trung thu giống các bạn bình thường.

Chuẩn bị quà cho các con

Chuẩn bị quà cho các con

Trung thu là Tết thiếu nhi nên các phần quà cho các bé là điều đương nhiên phải có. Các phần quà được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để các em có một ngày trung thu giống các bạn bình thường.

Vui cùng các con đón Trung thu

Vui cùng các con đón Trung thu

Nhìn các con vui cười, hạnh phúc trong ngày trung thu, chúng tôi rất hạnh phúc và mong rằng chúng tôi sẽ tạo cho các con những tiếng cười mỗi ngày. Yêu các con nhiều lắm.

Giáo dục chuyên biệt

Giao lưu

Giao lưu "Vui Hội Trăng Rằm"

Hiểu được nổi niềm của các em, Chi Pu cùng các người bạn đã đến, đem những phần quà những niềm vui của mình để đến hòa chung với các bé, mong sẽ góp một phần của mình cho các em.

Văn nghệ cùng các em

Văn nghệ cùng các em

Hiểu được nổi niềm của các em, Chi Pu cùng các người bạn đã đến, đem những phần quà những niềm vui của mình để đến hòa chung với các bé, mong sẽ góp một phần của mình cho các em

Văn nghệ cùng các em

Văn nghệ cùng các em

Hòa theo không khí của buổi giao lưu chào đón ngày trung thu, các em hào hứng chờ đón các tiết mục văn nghệ, các tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi, sôi động trong buổi tiệc.

Vui cùng các con đón Trung thu

Vui cùng các con đón Trung thu

Nhìn các con vui cười, hạnh phúc trong ngày trung thu, chúng tôi rất hạnh phúc và mong rằng chúng tôi sẽ tạo cho các con những tiếng cười mỗi ngày. Yêu các con nhiều lắm.

Đào tạo bồi dưỡng

Giao lưu

Giao lưu "Vui Hội Trăng Rằm"

Hiểu được nổi niềm của các em, Chi Pu cùng các người bạn đã đến, đem những phần quà những niềm vui của mình để đến hòa chung với các bé, mong sẽ góp một phần của mình cho các em.

Văn nghệ cùng các em

Văn nghệ cùng các em

Hiểu được nổi niềm của các em, Chi Pu cùng các người bạn đã đến, đem những phần quà những niềm vui của mình để đến hòa chung với các bé, mong sẽ góp một phần của mình cho các em

Văn nghệ cùng các em

Văn nghệ cùng các em

Hòa theo không khí của buổi giao lưu chào đón ngày trung thu, các em hào hứng chờ đón các tiết mục văn nghệ, các tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi, sôi động trong buổi tiệc.

Vui cùng các con đón Trung thu

Vui cùng các con đón Trung thu

Nhìn các con vui cười, hạnh phúc trong ngày trung thu, chúng tôi rất hạnh phúc và mong rằng chúng tôi sẽ tạo cho các con những tiếng cười mỗi ngày. Yêu các con nhiều lắm.

Hoạt động của mạnh thường quân

Giao lưu

Giao lưu "Vui Hội Trăng Rằm"

Hiểu được nổi niềm của các em, Chi Pu cùng các người bạn đã đến, đem những phần quà những niềm vui của mình để đến hòa chung với các bé, mong sẽ góp một phần của mình cho các em.

Văn nghệ cùng các em

Văn nghệ cùng các em

Hiểu được nổi niềm của các em, Chi Pu cùng các người bạn đã đến, đem những phần quà những niềm vui của mình để đến hòa chung với các bé, mong sẽ góp một phần của mình cho các em

Văn nghệ cùng các em

Văn nghệ cùng các em

Hòa theo không khí của buổi giao lưu chào đón ngày trung thu, các em hào hứng chờ đón các tiết mục văn nghệ, các tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi, sôi động trong buổi tiệc.

Vui cùng các con đón Trung thu

Vui cùng các con đón Trung thu

Nhìn các con vui cười, hạnh phúc trong ngày trung thu, chúng tôi rất hạnh phúc và mong rằng chúng tôi sẽ tạo cho các con những tiếng cười mỗi ngày. Yêu các con nhiều lắm.

Hoạt động khác

Giao lưu

Giao lưu "Vui Hội Trăng Rằm"

Hiểu được nổi niềm của các em, Chi Pu cùng các người bạn đã đến, đem những phần quà những niềm vui của mình để đến hòa chung với các bé, mong sẽ góp một phần của mình cho các em.

Văn nghệ cùng các em

Văn nghệ cùng các em

Hiểu được nổi niềm của các em, Chi Pu cùng các người bạn đã đến, đem những phần quà những niềm vui của mình để đến hòa chung với các bé, mong sẽ góp một phần của mình cho các em

Văn nghệ cùng các em

Văn nghệ cùng các em

Hòa theo không khí của buổi giao lưu chào đón ngày trung thu, các em hào hứng chờ đón các tiết mục văn nghệ, các tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi, sôi động trong buổi tiệc.

Vui cùng các con đón Trung thu

Vui cùng các con đón Trung thu

Nhìn các con vui cười, hạnh phúc trong ngày trung thu, chúng tôi rất hạnh phúc và mong rằng chúng tôi sẽ tạo cho các con những tiếng cười mỗi ngày. Yêu các con nhiều lắm.