Trung tâm phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật

Kết nối yêu thương

Hotline: 08.39325786
Liên kết mạng xã hội

Tin bộ, ngành LĐTBXH

Buổi tập huấn

Buổi tập huấn " Kỹ năng tham vấn - Trị liệu tâm lý"

Kiến thức mênh mông, sự hiểu biết của mình còn hạn hẹp. Nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, các thầy cô của Trung tâm tham gia buổi tập huấn " Kỹ năng tham vấn - Trị liệu tâm lý".

Tập huấn phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm

Tập huấn phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm

Buổi Tập huấn phương pháp đào tạo của các quy định xây dựng và trả tiền tăng lương trong các đơn vị sự nghiệp tại Trường Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Lao Động - Xã Hội.

Tập huấn phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm

Tập huấn phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm

Buổi Tập huấn phương pháp đào tạo của các quy định xây dựng và trả tiền tăng lương trong các đơn vị sự nghiệp tại Trường Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Lao Động - Xã Hội.

Buổi tập huấn

Buổi tập huấn " Kỹ năng tham vấn - Trị liệu tâm lý"

Kiến thức mênh mông, sự hiểu biết của mình còn hạn hẹp. Nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, các thầy cô của Trung tâm tham gia buổi tập huấn " Kỹ năng tham vấn - Trị liệu tâm lý".