Trung tâm phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật

Kết nối yêu thương

Hotline: 08.39325786
Liên kết mạng xã hội

Tin nội bộ

Buổi kiến tập của các bạn sinh viên

Buổi kiến tập của các bạn sinh viên

Các bạn sinh viên của các trường trong ngành đến trung tâm để thực hiện buổi kiến tập. Trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn sinh viên có buổi trải nghiệm hữu ích và buổi kiến tập thành công.

Trung tâm tổ chức buổi đi dã ngoại

Trung tâm tổ chức buổi đi dã ngoại

Các thầy cô tự thưởng tự thưởng cho mình chuyến đi dã ngoại. Kính chúc Quý Thầy Cô trung tâm của Phục hồi chức năng một chuyến dã ngoại thật vui vẽ, hạnh phúc bình an.

Trung tâm tổ chức buổi đi dã ngoại

Trung tâm tổ chức buổi đi dã ngoại

Các thầy cô tự thưởng tự thưởng cho mình chuyến đi dã ngoại. Kính chúc Quý Thầy Cô trung tâm của Phục hồi chức năng một chuyến dã ngoại thật vui vẽ, hạnh phúc bình an.

Buổi kiến tập của các bạn sinh viên

Buổi kiến tập của các bạn sinh viên

Các bạn sinh viên của các trường trong ngành đến trung tâm để thực hiện buổi kiến tập. Trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn sinh viên có buổi trải nghiệm hữu ích và buổi kiến tập thành công.