Trung tâm phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật

Kết nối yêu thương

Hotline: 08.39325786
Liên kết mạng xã hội

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ nhu cầu thực tế và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017